1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and Photo copying is prohibited

2018. november 29., csütörtök

FESTŐK A TABÁNBAN


FESTŐK RAJA SZÁLLTA MEG A TABÁNT

Lerombolás előtt megörökítik a romantikus Buda régi emlékeit

, — Az Est tudósítójától —

Erősen süt a nap a Tabán törpe házaira. Sok házban mingyárt a szobákba süt, mert a tető már eliilnt. Bontják a Tabán házait, el fognak múlni néhány hónapon belül. A pap mégis rájuk süt s ez megnyugtató.

Mesterséges romok
iía.gy csönd van itt, csönd, meleg és mesterséges romok. Apró uccák kanyarognak: Fehér sas ucca, Cipő ucca, Kör ucca, Holdvilág ucca és poétikus nevű uccák, melyeken aránylag kicsi a forgalom. Apró földszintes, sárga falusi házak várják a gyors elmúlást. A házak között telkek, elburjánzott bokrokkal, giz-gazzaL
Zárt ajtók, üvegtelen ablaküreg éli. Sok háznak már hiányzik a teteje. Téglahal- mok emelkednek a házak előtt. Egy kis térségen ajtókat hordtak halomba. Csúnya, régi, kopott barna ajtók feküsznek egymáson és sütkéreznek a napon. A kilincseket már leszerelték róluk. Egy másik helyen ablakok. Üvegjük pjszkos, poros. Miket láttak évtizedeken át ezek a szomorú ajtók és ablakok milyen apó, étel szagú titkokat zártak mögéjük!
Mindegy, nem mindegy
‘Egyes házakból hiányzanak már a külső 'falak. Csak á belső falak vannak meg. Kék, zöld festésű falak, valamikor szobák voltak itt. A padló helyén téglarakások. Bontómunkások ülnek a felboncolt szobákban s ebédelnek,
Más házak még épek. Zárt üzlethelyiségeken kis papírtáblák: »Tabán lebontása miatt üzememet Izabella tér 2. alá helyezem.«
Egy gúnyos ember ezt írta ki bezárt üzletére: »Ezen he'yiség kiadót.
Kisgyerekek játszanak a romok között. Beszaladgálnak a kaputól a házakba, ki- ugranak az ablaküregeken.
— Sajnáljátok, hogy lerombolják a Tabánt?
— Nem kérem, nem sajnáljuk, mert mi 'Albertfalván lakunk és nekünk mindegy.
Hogy mért jöttek Albertfalváról a tabáni földszintes romok közé játszani, az nem derül ki. Egyedül játszanak itt, ben- szülött gyerekek már nem igen akadnak.
Bontási iroda
Egy kis ház falán fekete koromfelírás* »Bontási irodát. Belátni az ablakon, rozzant íróasztal mellett ülnek a bontási hivatalnokok és cigarettáznak. Nyugodtan ülnek, körülöttük folyik a bontás. Néhány hét és eltűnnek a falak, melyek most körülveszik őket. így ülnek mások is sok helyen, nagy ás hatalmas bontási irodákban, bontási városokban, bontási világrészekben és bontási kultúrákban. Nyugodtan ülnek és cigarettáznak.
Politizáló kréta
Egy tetőtlen ház kapuját krétafeliratok borítják. Minden felirat más kéztől származik, heves politikai vita folyhatott itt. A kapu hiteles szövege a következő:
— Éljen Hitler!
— Pfuj Hitkor!
— Éljen a kommunista párt!
— Éljen a keresztényszocialista párt!
Azután sokkal nagyobb betűkkel egy
egészen más természetű felírás.
Festők rohama
Néptelen kis uccák, üres házak között közeledünk ama romantikusabb tájak felé, melyeket hetek óta megszállva tartanak a festők. A Holdvilág uccában és környékén táboroznak a festők, a legapróbb házak, a legfüvesebb dombolda- lok és hepe-hupák között. Festők nagy tömege dolgozik itt. Kihasználják a kedvező alkalmat, lefestik a Tabánt, amig még lehet.
Kékruhás, kék kalapos középkorú hölgy ül egy kövön. Felnyitja featékdobozát, e,eseteket válogat és figyelmesen néz egy kis sárga házat.
— Ezt fogom lefesteni, — mondja elégedetten. — Néhány hét múlva már csak a festmény lesz meg, a ház eltűnik.
Elégedetten szemléli a házat. Érzelmi szálak nem fűzik hozzá, mert külföldi, a Délivasút táján lakik.
— Most sok tabáni képet festek — mondja a festőnő, — elteszem őket és csak hónapok múlva hafom forgalomba, amikor már eltűnt a Tabán. Akkor nagyobb lesz az áruk.
Szép órák emléke
Ennek a háznak a falán egyébként két felírást találtunk:
L
»A pusztuló Tabán végnapjaiban a szép órák emlékeiért köszönetét mondva búcsúlátogatást tettünk e háznál. Cila és Dodi.«
II.
»Az Egyesült Államokból húszévi tartózkodás ntán hazajöttem és látogatást tettem szülőházamnál. Olvashatatlan aláírás,«
Csúnya sárga kis viskó ez a ház. Szép emlékek nyoma sem látszik rajta, de hát ezek egyéni dolgok. Cila és Dódi nyilván ismerik e szomorú kis ház rejtett szépségeit.
Az öröklét
konkurrensei
Egy kis tisztáson két festő dolgozik, egymástól tisztes távolságban. Az egyik fiatal omber ingujjra vetkőzve fest egy emeletes házat. Lelkiismeretesen keni a sárga foltokat a vászonra. A másik művész a fűben ül és ceruzarajzot készít ugyanarról a házról. Csendben dolgoznak a konkurensek. Néhány perc múlva egy harmadik festő fordul be a kis- uccuba. Palettát és festékdobozt visz a hóna alatt, kövér, pofaszakállas fiatalember, széles kalapban. Látja, hogy az itt elterülő szépségek már kézben vannak, vállat von és tovább megy. A következő uccában széken ül egy fiatal festő.
— Ma kevesen vagyunk, mondja az egyik — van olyan nap is, hogy nyolc-tíz festő dolgozik itt. Ki kell használni az alkalmat. A mükereskedések máris jobb árakat fizetnek tabáni képekért, mint azelőtt. Nekünk rombolják le a Tabánt, hogy legalább egyszer keressünk egy keveset.
Öt perc alatt még két festővel találkoztam a romok között. Komoly ügybuzgalommal örökítik mqg az elmúló Tabánt. Mégcgyszer utoljára megörökítik a múló dolgokat. Sokan tesznek így, mindenütt. Sietnek, mert általában bontogatnak mcst mindenfelé. Festenek, rajzolnak, írnak, megnéznek, emlékezetbe vésnek, lázas, nyugtalan izgalommal — mert ki tudja, meddig lehet még.

B. Gy.